A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HÀNG NĂM (Ngày 23 tháng 11 năm 2021)

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG TH TƯỢNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HÀNG NĂM

(Ngày 23 tháng 11 năm 2021)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên:Nguyễn Phi SỹNăm sinh: 14/12/1981

- Chức vụ/chức danh công tác: Phó hiệu trưởng

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tượng Sơn

- Nơi thường trú: Thôn Đoài Phú, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- Số giấy chứng minh nhân dân: 183213518

Ngày cấp 21/07/2015.                Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh.

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga.Năm sinh: 06/10/1984

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Nơi làm việc: Uỷ ban Nhân dân xã Thạch Thắng

- Nơi thường trú:Thôn Đoài Phú, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: 183374313.

Ngày cấp 27/08/2012;       nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)

3.1. Con thứ nhất:

- Họ và tên: Nguyễn Tùng Lâm. Ngày, tháng, năm sinh: 32/12/2009

- Nơi thường trú: Thôn Đoài Phú, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

3.2. Con thứ hai (trở lên):

- Họ và tên: Nguyễn Tùng Chi. Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/2013

- Nơi thường trú: Thôn Đoài Phú, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

II. THÔNG TIN MÔ TẢ V TÀI SẢN

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất

1.1. Đất ở: 

1.1.1. Thửa đất thứ nhất:

- Địa chỉ:Thôn Đoài Phú, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- Diện tích: 300 m2

- Giá trị: 200.000.000 đồng (Năm 2021).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BG 329261. Ngày 29 tháng 07 năm 2011. Cấp cho ông Nguyễn Phi Sỹ (chồng), Nguyễn Thị Nga (vợ).

1.1.2. Thửa thứ 2 trở lên: Không có.

1.2. Các loại đất khác:Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà ở thứ nhất:

- Địa chỉ: Thôn Đoài Phú, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 100m2/sàn × 2 = 200m2.

- Giá trị: 450 triệu đồng (Năm 2021).

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu…………………………………………….

- Thông tin khác (nếu có): ……………………………….………………….

2.1.2. Nhà ở thứ 2 (trở lên): Không có.

2.2. Công trình xây dựng khác:…………………………….……………….

3. Tài sản khác gắn liền với đất:……………………………………………

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên: ……………………………………………………….

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. …………………………………………

       6. Cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn, các loại giấy tờ khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai báo theo từng loại): ……………………………………

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm:

 7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy phép đăng ký (tàu bay, thuyền, máy ủi, máy múc, ô tô, mô tô, xe gắn máy)

- Tên tài sản:

      + Ô tô (hiệu Accent 2021) Số đăng kí: 38A 39174. Giá trị: 470 000 0000 đồng.

 

+ Xe gắn máy (hiệu wave đời 2007)Số đăng ký: 38 – P1 40250. Giá trị: 3 triệu đồng.

     + Xe gắn máy (hiệu Airblade đời 2013)Số đăng ký:59-S2 18133. Giá trị: 6 triệu đồng.

7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác): ……………………………………………………………

8. Tài sản ở nước ngoài: ………………………………………………………

9. Tài khoản ở nước ngoài: ……………………………………………………

- Tên chủ tài khoản: ....................................................., số tài khoản: ..............

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: ...................

10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai: ………………………………………

- Tổng thu nhập của người kê khai: 85 000 000/năm

- Tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng): 50 000 000/năm

- Tổng thu nhập của con chưa thành niên: Chưa có

- Tổng các khoản thu nhập chung: 135 000 000/năm

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (nếu là kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thì không phải kê khai Mục này):

Loại tài sản, thu nhập

Tăng (30)/giảm (31)

Nội dung giải trình nguồn gốc của tài sản tăng thêm và tổng thu nhập

Số lượng tài sản

Giá trị tài sản, thu nhập

 

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất

1.1. Đất ở

1.2. Các loại đất khác

- Mua đất

2. Nhà ở, công trình xây dựng

2.1. Nhà ở

2.2. Công trình xây dựng khác

3. Tài sản khác gắn liền với đất

3.1. Cây lâu năm, rừng sản xuất

3.2. Vật kiến trúc gắn liền với đất

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại):

6.1. Cổ phiếu

6.2. Trái phiếu

6.3. Vốn góp

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác

7. Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên:

7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tàu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...).

7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh ảnh, các loại tài sản khác).

8. Tài sản ở nước ngoài.

9. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(32).

 

 

 

+ 100m2

 

 

 

150 triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+285 triệu

 

 

 

Tiết kiệm từ thu nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thu nhập từ lương và các khoản phụ cấp 135 triệu.

- Mua đất 150 triệu

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Tượng Sơn, ngày23tháng 11năm 2021
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyễn Phi Sỹ

 


Nguồn:thtuongson.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.808
Tháng trước : 527
Năm 2022 : 6.354
Năm trước : 12.521
Tổng số : 36.883