A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Kết quả chọn danh mục sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2022 – 2023

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƢỜNG TIỂU HỌC TƢỢNG SƠN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Số: 74/BC-THTSTượng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2022


BÁO CÁO
Kết quả chọn danh mục sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2022 – 2023
Thực hiện Công văn số 121/PGDĐT ngày 21/6/2022 của Phòng GDĐT về
việc chọn, sử dụng sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2022 - 2023, Công văn số
128/PGDĐT ngày 05/7/2022 của Phòng GDĐT về việc công bố danh mục sách
giáo khoa lớp 3, lớp 7 được UBND tỉnh phê duyệt và lựa chọn, sử dụng sách giáo
khoa Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022 – 2023; căn cứ Quyết định số
1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục
sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023, Biên bản ngày 19/ 5/ 2022 của
Hội đồng chọn sách nhà trường tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh danh mục sách
giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2022 - 2023, Biên bản ngày 31/3/2022 của
Hội đồng chọn sách nhà trường tại cuộc họp đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3
sử dụng từ năm học 2022 - 2023, Quyết định số 72/QĐ-THTS ngày 06/7/2022 của
Hiệu trưởng Trường TH Tượng Sơn về việc lựa chọn danh mục sách giáo khoa sử
dụng từ năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Tượng Sơn lựa chọn sách giáo
khoa sử dụng từ năm học 2022 – 2023 đối với các lớp 1, 2, 3 như sau:
1. Sách giáo khoa lớp 1

T TTên sáchThuộc bộ sáchNhà xuất bản
1Tiếng Việt 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
2Toán 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
3Đạo đức 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và xã hội 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
5Mĩ thuật 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
7Giáo dục thể chất 1Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
8Hoạt động trải nghiệm
1
Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
9Tiếng Anh 1Tiếng Anh 1 Global SuccessGiáo dục Việt Nam


2. Sách giáo khoa lớp 2

TTTên sáchThuộc bộ sáchNhà xuất bản
1Tiếng Việt 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
2Toán 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
3Đạo đức 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và xã hội 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam2

5Mĩ thuật 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
7Giáo dục thể chất 2Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
8Hoạt động trải
nghiệm 2
Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
9Tiếng Anh 2Tiếng Anh 2 Global SuccessGiáo dục Việt Nam


3. Sách giáo khoa lớp 3

TTTên sáchThuộc bộ sáchNhà xuất bản
1Tiếng Việt 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
2Toán 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
3Đạo đức 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và xã hội 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
5Mĩ thuật 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
7Giáo dục thể chất 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
8Hoạt động trải
nghiệm 3
Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
9Tiếng Anh 3Tiếng Anh 3 Global SuccessGiáo dục Việt Nam
10Tin học 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam
11Công nghệ 3Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Việt Nam


Trên đây là danh mục sách giáo khoa Trường Tiểu học Tượng Sơn lựa chọn
sử dụng từ năm học 2022 - 2023.

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- UBND xã Tượng Sơn;
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, GV, NV;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƢỞNG
Trần Huy Sơn


 


Tác giả: Trường Tiểu học Tượng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.808
Tháng trước : 527
Năm 2022 : 6.354
Năm trước : 12.521
Tổng số : 36.883